ทำเนียบบุคลากร

  
วาสนา คำเพ็ง
 นางวาสนา  คำเพ็ง
WASANA  KHAMPHENG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
wasana@esdc.go.th
081-876-1855
 
ประยงค์ศรี พูลทรัพย์
 นางสาวประยงค์ศรี  พูลทรัพย์
PRAYONGSRI  PHUNSAP
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
prayongsri@esdc.go.th
089-717-0260