ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

หนังสือราชการ สพป.ลย 2

  • การจัดงบประมาณโรงเรียนประชารัฐ ด้วย สพฐฬได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนประชารัฐในสังกัดเพื่อดำเนินงานตามแนวทางที่ สพฐ.กำหนดให้เสร็จสิ้นและทันตามเวลาที่กำหนด (ทดสอบการเข้ารับการอบรมจัดทำเว็บไซต์ ศน.สพป.ลย 2
    ส่ง 28 มิ.ย. 2559 21:50 โดย niratcha07@esdc.go.th
  • การติดตามลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ด้วย สพฐ.จะมาติดตามนโยบายเพิ่มลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในการนี้จึงขอให้โรงเรียนได้เตรียมการรับการติดตามในครั้งนี้รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  (กำลังทดสอบการจัดทำเว็บไซต์)
    ส่ง 28 มิ.ย. 2559 21:07 โดย สพป. เลย เขต 2
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

www.esdc.name
www.esdc.name/cer