การจัดงบประมาณโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:49โดยniratcha07@esdc.go.th   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 21:50 ]
ด้วย สพฐฬได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนประชารัฐในสังกัดเพื่อดำเนินงานตามแนวทางที่ สพฐ.กำหนดให้เสร็จสิ้นและทันตามเวลาที่กำหนด (ทดสอบการเข้ารับการอบรมจัดทำเว็บไซต์ ศน.สพป.ลย 2)
Comments