หนังสือราชการ

การจัดงบประมาณโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:49โดยniratcha07@esdc.go.th   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 21:50 ]

ด้วย สพฐฬได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนประชารัฐในสังกัดเพื่อดำเนินงานตามแนวทางที่ สพฐ.กำหนดให้เสร็จสิ้นและทันตามเวลาที่กำหนด (ทดสอบการเข้ารับการอบรมจัดทำเว็บไซต์ ศน.สพป.ลย 2)

การติดตามลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:00โดยสพป. เลย เขต 2   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 21:07 ]

ด้วย สพฐ.จะมาติดตามนโยบายเพิ่มลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในการนี้จึงขอให้โรงเรียนได้เตรียมการรับการติดตามในครั้งนี้รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  (กำลังทดสอบการจัดทำเว็บไซต์)

1-2 of 2